Please wait...

Voices from Well wishers & Testimonials

மரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி


*சான்றிதழ்*
தகைமைசால் செல்வர் திருவாளர் உயர்திரு . *A. மஹாலிங்கம்*

அவர்களுக்கு மனமகிழ்ந்து *நற்சான்றிதழ்* அளிப்பதில் மகிழ்வும் , பெருமிதமும் கொள்கிறேன் .பன்முகத் தன்மை பாராட்டும்நல்வகையில் பெற்றுள்ளவர் திரு.A. மஹாலிங்கம் அவர்கள். பட்டியலிட்டு காட்டும்படி , நான் அறிந்த அவர் ஒரு
1 சிறந்த படிப்பாளர்
2 கூர்த்த மதியாளர்
3 நல்ல சிந்தனையாளர்
4 அயராத உழைப்பாளர்
5 நெடிய அனுபவத்தார்
6 தேர்ந்த கல்வியாளர்
7 விடாமுயற்சிக்காரர்
8 சீரிய நிர்வாகத்திறத்தார்
9 நிறைந்த நேர்மைக்காரர்
10 உயர்ந்த பண்பாளர்
11 கனிந்த அன்பானவர்
12 எளிமையின் இடமானவர்
13 ஒருங்கிணைப்பு , ஊக்கம், விரைவு, செயலாக்கம், இணக்கம், உறுதி, குழு மனப்பான்மை கொண்ட வல்லவர்.

இத்தகு மேன்மையாளர் மருத்துவ சேவையில் நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை சார்ந்த துறையில் தனது மிக நீண்ட (25) இருபத்திஐந்து ஆண்டுகால அனுபவத்தை துணைக் கொண்டவர்.

அவர் முன்னின்று ஆசிரியராய், ஒருங்கிணைப்பாளராய், நன்கு நடாத்திய வகுப்பில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர் என்றவகையில் இந்த நற்சான்றிதழ் வரைந்தளிப்பதை நல் வாய்ப்பாக கருதுகிறேன்.

அவர் மூளையில் கருவான குழந்தை TWIN TECH ACADEMY செழித்து, தழைத்து, ஓங்கி வளர்ந்து வெற்றிக்கனிகள் கொய்வதுவெள்ளிடை மலையே! உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியே !

ஒப்பம்:
மரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி
மருத்துவர்,
நுண்கதிர் துறை தலைவர் மற்றும் பேராசிரியர்,
செட்டிநாடு மருத்துவ கல்லூரி கேளம்பாக்கம், சென்னை.

Course Testimonial

B Sai Shankar


I had the privilege of attending the weekend hospital management course, which was very efficiently coordinated by Mr.Mahalingam, who has around 25 years experience in healthcare administration.

The meticulousness with which he sent the profile of the faculties well ahead of the sessions, the PPTs/PDFs of each session after its completion and communication regarding any changes in the programme were top-notch and I am yet to come across such a superb communicator. He was very easily approachable to clarify any doubts that we had during the course. If he was unable to answer our queries(which was very rare), he made it sure that the query is sent to an expert and correct reply is sent to the candidate within a day. Such dedication truly deserves a round of applause.

I am sure that any course that he organizes will be of the same high standards that he sets for himself and the candidates can be assured that the faculty he arranges for the sessions are experts in their fields who share the same vision of Mr.Mahalingam – i.e., to share the knowledge they have gained to the benefit of everyone.

B Sai Shankar
Manager, Business Analysis
TwinTech Academy Business Management Solutions Pvt Ltd.
E-mail: shankar4978@gmail.com

Dr. Anita Suryanarayan M.D. (Path)


To Whomsoever It may Concern

I have attended the Course on "Healthcare Administration"" which was conducted by Mr A Mahalingam. Mr Mahalingam has over 25 years of experience in this field and the Course was designed using all the experience and knowledge he has gained during these years. All aspects of Administration were covered including Customer Care, Legal Aspects, Quality Control, Logistics, Inventory management, Human Resources etc. Lectures were delivered by professionals in these fields.

I personally gained a lot of knowledge from this course and recommend for all individuals who are working in this area.

Dr. Anita Suryanarayan M.D. (Path)
Vice President- Operations ( South & Sri Lanka)
Metropolis Healthcare Ltd, Chief of Laboratory Services,Metropolis Healthcare Ltd - Chennai,
Lister Metropolis Building,
# 3, Jaganathan Rd, Nungambakkam, Chennai - 600 034.
Tel: (Landline Direct) + 91 44 4292 5502 / Board: +91 44 4292 5555
E-mail: anita@metropolisindia.com

Faculty Says

R.Ramakrishnan


Mr. A. Mahalingam, TwinTech Academy
I am very fortunate to have known Mr. A. Mahalingam (where he was the Deputy Registrar of Sankara Nethralaya Academy till recently) for the last three years as one of the Visiting faculty members. I have always considered it my privilege to have interacted with him on several occasions. This is being continued.

Ever since my first meeting with him, I have developed a great admiration for his width of knowledge, profound experience in the Health Care Delivery domain, passion for excellence in whatever he does and the easy affability .With over 25 years experience in Healthcare/ Healthcare Education sector, he has making great contributions in this field.

It is difficult not to get drawn to his sterling personal qualities, his commitment to work, the speed, quality and ease seen in his written communications and his ever-smiling countenance. Very humane in approach, he wins over people easily. Has developed lasting friendship with people in several walks of life and has wide contacts. He is also tech-savvy and possesses great coordinating ability as basically he is a people’s man.

Whether he is working for an organization or runs his own institution one thing is certain – success will be always his. Healthcare Industry can immensely benefit from his tireless services and positive inputs.

I personally wish him a great success in his endeavour.

R.Ramakrishnan
(Visiting Faculty, Management & Soft skills trainer)
H 112/11, 18TH Cross Street,
Besantnagar, Chennai - 600 090.
Mobile: 98400 23411 / E-mail: ramkanmani@gmail.com

R.Gandhi - Sales Manager


I take this opportunity to thank Mr.Mahalingam for conducting the certificate course in Hospital management.My dream of attending a management course with a short period of 12 weeks was achieved by attending the course conducted by my mentor Mr.Mahalingam.

I should say that he has a wonderful way of conducting the course, so meticulously by covering different subjects of hospital management in such a abridged form wherein a layman like me who is not from a hospital background could vouch for him.

I saw him how much he is respected in the hospital administration field in Chennai and in the country and would be felt, only if you have an interaction with him.

We were 16 in the batch and all of them successfully completed the course and each and every one of us are in touch with him since he is a person who can rely upon for any help in the field of health care professionals.

Having an experience of 28years in the Pharma selling field, this course conducted by him has helped me in many ways in my selling career. I joined this course in order to shift myself to a hospital management job in future and the course was very useful to me in many ways even in my present selling job. I wish him success in future Endeavour’s.

S.R.Gandhi - Sales Manager
APC Nutrients, Chennai
E-mail: gandhisrg@gmail.com

Sabri Jayanthan


To Whomsoever It may Concern

I joined the course conducted by Mr. Mahalingam A to learn more about Healthcare management. I had moved to Healthcare industry recently and needed more insight to help me with administration of my Medical centre. I was very happy with the course content as it included all the aspects of managing a medical facility. It was very helpful to me and made a difference to my company.

Mr Mahalingam brings the best speakers for each topic and conducts them in a very interactive way. The best part is that after the completion of the course, he is always available for any clarifications or assistance.

Regards,
Sabri Jayanthan
Director - DOC Medical Services
Executive Health Checkup | Master Health Checkup | Well-Woman Health Checkup
Heart Health Checkup | Diabetic Health Checkup | Doctor Consultation.
Website: www.docmedservices.com

images

Dr. T. K. Parthasarathy, AB, FRCS[C], FACS


My Dear Sri.A Mahalingam,

I am aware of your youthful dynamism and am not a bit surprised that you have started something so vital in health care industry and am amazed at the spectrum of activities you have planned.

Given your tenacity and leadership qualities I have no doubts that you will reach the goals you have set for yourself.

As a friend and as your well wisher I wish you the very best and a level of success that meets your expectations.

So much needs to be done in this field and you have made a great beginning.

May God bless you


Sincerely

Dr. T. K. Parthasarathy, AB, FRCS[C], FACS
Pro-Chancellor & Emeritus Professor of Surgery
Sri Ramachandra Medical College & Research Institute
Porur, Chennai

images

Padma Bhushan Dr. Devi Shetty


June 13, 2016

Dear Mr. Mahalingam,

Greetings from Narayana Health!

Congratulations for launching “Twintech Academy Business Management Solutions in Chennai”. I wish you good luck and please help budding entrepreneurs to set up their own healthcare establishments and help the established players to be efficient, accessible and affordable.


With warm regards,

Dr. Devi Shetty
Padma Bhushan Dr Devi Shetty
Founder, Narayana Health Hospitals,Bangalore
devishetty@nhhospitals.org

images

Prof. K. Ramnarayan, MBBS, MD(Pathology), PG Dip. Higher Education


I have known Mr Mahalingam A for the past several years. I have been in close contact with him in connection with the faculty development programs he organizes. What impressed most about him was his amazing enthusiasm, willingness to learn and a remarkable ability to deal with people. His affable nature and pleasing demeanour are his variable assets. Dealing with him was a pleasure and invariably there will always be lingering memorable moments after every interaction. With his dedication and dependability, I am certain that he will be a boon and bedrock in any Institution. I wish him for his new venture

Best regards.


Warmly,

Prof. K. Ramnarayan, MBBS, MD(Pathology), PG Dip. Higher Education
Vice President - Faculty Development & Alumni Relations
Manipal University, Manipal - 576104, Karnataka
Email: kram@manipal.edu / Website: www.manipal.edu

images

Dr. T S Surendran, DO, FRCS, M Phil


Mr A Mahalingam’s sincerity, dedication and ready grasp made him a quick learner and he improvised, improved, trained his team and left his stamp in every department that he served here. He had over the years become Sankara Nethralaya’s bridge with the outside world, be it the media, heads of universities or other authorities and was also a bridge to the outside world with Sankara Nethralaya, consisting of eminent personalities like late APJ Abdul Kalam to a student wanting to know more about a particular course. His working hours were not dictated by the clock and the mails and calls we would receive from him late in the night or in the wee hours of the morning would make me wonder if he had anything other than our institution in his mind.

While there are many ‘achievers’ who would put that extra effort in their jobs with an eye on the next promotion or salary hike, A Mahalingam’s sincerity to his job was more deep rooted and came from a natural attachment to his institution and deep commitment to its growth and that made all the difference between him and other achievers. Being at the helm of affairs of a new educational institution was a great challenge and he did a commendable job of making the Sankara Nethralaya Academy a great success in terms of faculty, curriculum, affiliations, student enrolment, press coverage etc. On the personal side I have been highly impressed by his respect and regard for his teachers who taught him in school and his reverential interaction with them that continues to this day.

In conclusion I would say that he entered our premises as a ‘student’ from a humble background, displayed extraordinary commitment and skills at everything he did and today he exits as a ‘Master’ of every facet of Medicare dispensing and academics. He contributed to the growth of the institution ( Sankara Nethralaya) and grew along with it, qualifying himself and equipping himself with better skills every day.

I wish him the very best in his professional and personal life and pray that he reaches glorious heights in his career.


DR T S Surendran, DO, FRCS, M Phil
Vice Chairman & Director (Paediatric Ophthalmology Dept)
Sankara Nethralaya, Medical Research Foundation
No 18 College Road, Chennai - 600 006

images

Assoc Prof Dr Haliza Abdul Mutalib


Dear Mr Mahali

Wow! Heartiest Congratulations to you. All the best. Please let me know if I can be of any help.


Warm Regards,

Assoc Prof Dr Haliza Abdul Mutalib
Coordinator for CITRA (Entrepreneurship)
Programme of Optometry & Vision Sciences
School of Healthcare Sciences,Faculty of Health Sciences
University Kebangsaan Malaysia,
Jalan Raja Muda Abdul Aziz,
50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA

images

Dr V.G.Santhosam


My dear Brother A Mahalingam,

Your pursuance to achieve and serve to the mankind in healthcare administration and academics is really remarkable. I pray to god that anything you start it will be shining like a sun.

May God bless you and I wish that you have a very great success in your new career Twintech Academy Business Management Solutions.


With Warm Regards,

Dr V.G.Santhosam
Chairman
VGP Group of Companies, Chennai

images

From Dr.A.Krishnamoorthi , MD , D.M.R.D


Dear Sri Mahalingam

 • Immensely happy to know your brain child " TWIN TECH ACADEMY " is just born .
 • Precisely , it is only a " NORMAL VIA NATURALIS DELIVERY " .
 • Succinctly named , the new born , no wonder will face all the initial teething problems and subsequent growth challenges inherent .
 • Sure , they all will melt to disappear like ice before the brilliantly radiating SUN - the proud SON of TNSA , Mr. Mahalingam .
 • Quotable quotes at this juncture from JAGADGURU ADI SANKARA are most worthy to recall .
  • " Maturity is when you accept people as they are " . - a challengingly & exponentially increasing demands are accepted by you as they are -
  • " Maturity is when you understand whatever you do , you do for your own peace " . - All know you do so -
  • " Maturity is you don't seek approval from others " . - true , you don't need it Mahalingam .
 • Fact remains you are a matured man which needs no proclamation .
 • Your commitment , dedication , zeal , sincerity & efficiency shall always bear unstinted success .
 • On the plus side Mr.Mahalingam
  • your goals are determined
  • your decisions are deliberate
  • your attitude meticulous
  • your work culture inherent
  • your steps are decisive
  • your efforts are persistent & hence
  • your growth and success are inevitable .
 • Today the health care industry is poised to scale great heights . Of course , the task of covering vast areas of activities as enunciated in TWIN TECH 's agenda , can be easily surmounted by a person like you endowed with alacrity & assisted by your team , the echelon of eminent associates .
 • DO YOUR WORK ; FRUITS OF ACTION FOLLOW SUIT " says Bhagavad-Gita

My heartiest blessings & best Wishes for your Success & Glory

Dr.A.Krishnamoorthi , MD , D.M.R.D
Professor of Radiology, Dept. Of Radiology, Chettinad Health City & Research Institute , Rajiv Gandhi Salai Kelampakkam, Chennai - 603 103.
Member Board of Studies Chettinad Academy of Research & Education , Chettinad University .
Formerly: served in govt. Vellore Medical College , Vellore . Stanley Medical College , Chennai .
Madras Medical College , Chennai

images

Mangala Sunder


Dear Shri. Mahalingam A

Our best wishes to stay with you always. Please feel free to call or write to me for any help. I hope your tenure in your new assignment leads you to even greater heights. I have thoroughly enjoyed my association with you earlier at Sankara Nethralaya and look forward to the same.


With kind regards,

Mangala Sunder
Department of Chemistry
Indian Institute of Technology Madras
Chennai 600036, India
Coordinator - The National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL)project and MHRD, India

images

Mr D Sivanandan IPS


Dear Mr A Mahalingam

Good mng! As Paul Coelho says “ The whole cosmos will conspire to help in achieving your goals”.Please keep dreaming big and work hard.


Regards,

Mr D Sivanandan IPS
Former Mumbai Police Commissioner, Mumbai.

images

D.R.Kaarthikeyan IPS


Dear Shri A Mahalingam,

My heartiest Congratulations on starting your own Twintech Academy Business Management Solutions!

I wish you great success in this venture also, like in all your earlier assignments.


Best Wishes,

D.R.Kaarthikeyan IPS
Advisor : Law-Human Rights-Corporate Affairs
Former : Director, Central Bureau of Investigation
Director General, National Human Rights Commission
Special Director General, Central Reserve Police Force
102, Ground Floor,Anand Lok,New Delhi - 110 049,India

Copyright © Twintech Academy Business Management. All Rights Reserved

Last Updated: 19.01.2019

Disclaimer / Privacy Policy

TwinTech Academy Business Management Solutions, Pvt Ltd

Contact Address & Communication:

Managing Director - TwinTech Academy
Plot No : 11 / A, CRPF Road, Moogambigai Nagar,
New Vellanur, Avadi, Chennai - 600 062
Tamilnadu, India

Mobile : 0091 97104 85295/ 98405 23560
eMail : 2525india@gmail.com
Website : www.chennaitwintech.com, (Mahali) : www.mahali.in